Trieda 7.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Nikola Belková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 7