Trieda 4.C

  • Triedny učiteľ: Mgr. Dominika Piscová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 4