Trieda 4.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Vladimíra Halíková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 4