Trieda 3.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Júlia Blahová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 3