Trieda 3.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Pavlovičová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 3