Trieda 2.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Jana Kukučová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2