Trieda 2.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Alena Kubrická
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2