Trieda 1.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Lívia Gregorovičová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 1