Trieda 1.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Červeňanská
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 1