Trieda špeciálna

  • Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Bulková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 2