!!!!!! PRACOVNÁ PONUKA !!!!!!

Vedenie ZŠ ŠST Čachtice hľadá hlavnú kuchárku s výučným listom v danom odbore.

Nástup do zamestnania od  01.09.2022.

Bližšie informácie u p. riaditeľa alebo na telefónnom čísle 0908 882 854