Zmena výšky stravného od 1.1.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu schválilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou od 1.1.2023.

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2022 vo VZN 12/2022 schválilo pre ŠJ Čachtice II. finačné pásmo

Denný poplatok na jedno jedlo:

MŠ : desiata       0,45 €

          obed         1,10 €

          olovrant    0,35 €

          spolu         1,90 € + réžia 2,-€ na mesiac

Zamestnanci :    4,40 € (2,20 € stravné + 2,20 € réžia) – obed

Výška mesačného poplatku za stravu sa mení na 40,- € (20x1,90 + 2,-€ réžia)

 

ZŠ : I.stupeň          1,50 €

       II.stupeň         1,70 €

        réžia               2,-€ na mesiac

Zamestnanci  2,20 € (2 € + 0,20 € SF)

Výška mesačného poplatku za stravu sa mení na :

I.stupeň         32,- € (20x1,50 + 2,-€)

II.stupeň        36,-€  (20x1,70 + 2,-€)

Zamestnanci 40,-€  ( 20x2,- €)