Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

zap2023Riaditeľstvo Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína, Čachtice

 oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

sa uskutoční 5.apríla 2023(stredu) od 13.00 do 17.00 hod.

Zápis sa uskutoční prezenčnou formou, teda za účasti detí.

Pokyny k zápisu - klik

FOTO