Výlet prváci

1aci2022Dňa 28.6. 2022 sme sa my, žiaci prvého ročníka zúčastnili koncoročného výletu do Piešťan. I keď nám sľubovaná plavba loďou nevyšla, užili sme si pekný deň. Navštívili sme Balneologické múzeum. Tu sme videli rôzne archeologické vykopávky už od praveku. Videli sme i nábytok, v ktorom vyrastala najznámejšia osobnosť Slovenska M. R. Štefánik.

Po odchode z múzea sme sa občerstvili výbornou zmrzlinou a nakúpili nejaké suveníry na pamiatku.  Šťastní a s úsmevom na tvári sme sa vrátili domov.

FOTO