Testovanie 9

t2023Dňa 22.3. 2023 sa v našej škole uskutočnilo celoslovenské Testovanie 9 (ľudovo nazývané monitor). Naši deviataci sa na túto prvú vážnejšiu skúšku v ich živote pripravovali od septembra aj v rámci mimoškolských krúžkov. Cvičenia zo slovenčiny viedla pani učiteľka Imrišková a matematiku mal na starosti pán učiteľ Jančiček. Veríme, že výsledky budú priaznivé a žiaci sa nakoniec dostanú na vytúžené stredné školy. 

FOTO