Technická súťaž Trenčín

ts202323.01.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili TECHNICKEJ SÚŤAŽE na Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami v Trenčíne. Ján Rehák žiak 9. B súťažil v kategórii elektronika, žiaci 8. B Milan Bičian a Matej Kusovský súťažili v odbore ručné obrábanie kovov. Milan Bičian v tejto kategórii sa umiestnil v konkurencii 28 súťažiacich na 3. mieste. 

FOTO