Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022

zaver2022Dňa 30. júna sme ukončili ďalší školský rok 2021/2022. Po odznení hymny a básne zhodnotil prácu pán riaditeľ Mgr. Roman Puchý a odmenil najlepších žiakov. Samozrejme, nezabudol spomenúť tých, ktorí si povinnosti neplnili. Slávnostným „ výkopom“ sme sa rozlúčili aj s našimi deviatakmi, ktorí odídu do rôznych škôl. V triedach si žiaci prevzali vysvedčenia a odišli užívať si dvojmesačné prázdniny.

Všetkým želáme krásne a teplé leto!

FOTO