Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

zacrok

Dňa 4. septembra 2023 sme opäť otvorili brány našej školy. Báseň na začiatku recitovala Ninka Gúčiková. Prítomným sa prihovorila pani starostka a pán riaditeľ, ktorý privítal aj našich najmenších žiakov, prváčikov. Za deviatakov pár slov povedala Lea Centková. Na záver sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi odobrali do tried, kde dostali pokyny na nasledujúce dni. Všetkým želáme úspešný školský rok 2023/2024!

FOTO