Slávik Slovenska

sla2023Slávik Slovenska Dňa 21. 03. 2023 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Opäť sa stretli víťazi triednych kôl, ktorí súťažili v troch kategóriách. Súťaž sa niesla v atmosfére veselých ľudových piesní z rôznych kútov Slovenska. Nechýbalo napätie, radosť a u niektorých aj kúsok strachu, či sa im to podarí. Najväčšiu radosť mali ocenení žiaci, no ani ostatní neodišli bez sladkej odmeny. Prvé miesta obsadili títo žiaci: 1. kategória: Klára Vávrová (1.B) 2. kategória: Karin Heráková (6.B) 3. kategória: Peter Opatovský (7.B) Víťazi prvých a druhých miest všetkých kategórií sa zúčastnia Workshopu Slávik Slovenska s ľudovou cimbalovou hudbou Polun v Základnej umeleckej škole Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom.

FOTO