Škola v prírode 4. ročník

svp4V dňoch 8.5.-12.5.2023 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili pobytu v ŠvP  v Krahuliach. Detské kráľovstvo TRAMTÁRIA v srdci Kremnických vrchov, takmer s strede Európy, ponúklo školákom množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

 Pre všetkých účastníkov ŠvP skúsení animátori každý deň pripravovali bohatý program. Podľa záujmu si žiaci vyberali remeslá, v ktorých sa striedali. Počas turistických vychádzok plnili rôzne zaujímavé úlohy. Veľmi pútavou vychádzkou bol výstup  na rozhľadňu s výhľadom na mesto Kremnica a výlet do geografického stredu Európy.

Za všetky súťaže a aktivity žiaci získavali body, tzv. tramptáre. Posledný večer sa konalo vyhodnotenie všetkých účastníkov. Získali sme prvé miesto a plný kôš dobrôt.

Všetky deti si ŠvP užili a budú mať a ňu pekné spomienky.

FOTO