Šaliansky Maťko školské kolo

sal2022Tohtoročná súťaž v prednese povesti "Šaliansky Maťko" sa na našej škole konala 8.12. 2022. Zúčastnilo sa v nej menej žiakov ako po iné roky. Zo šiestich súťažiacich porota do okresného kola vybrala v I. kategórii Ninku Gučikovú z 3. A a v II. kategórii Šarlotku Seleckú z 5.A.  Víťazkám blahoželáme  a želáme v ďalšom kole veľa úspechov!

FOTO