Pytagoriáda školské kolo

pyt2022V dňoch  7. a 8.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci súťažili online formou. O súťaž prejavili veľký záujem, zúčastnilo sa takmer 40 žiakov 3. – 8. ročníka. Najúspešnejší boli:

Kategória P3: David Polčan, Matej Kováčik, Richard Zámečník

Kategória P4: Lucas Balala, Hugo Dlugoš, Adam Belák

Kategória P5: Adam Halienka, Diana Polčanová, Dominik Gablech

Kategória P6: Oliver Kolenčík, Nina Paráková, Michal Máček

Kategória P7: Tadeáš Augustín, Daniel Vavrinčík

Kategória P8: Zuzana Majerovičová, Filip Skovajsa

Všetkým ďakujeme za účasť a najúspešnejším riešiteľom blahoželáme!

FOTO