Prednáška " Dospievam..."

dospie2022Dňa 22.11.2022 sa žiaci 7. a 6.ročníka  zúčastnili na prednáškach o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej a duševnej hygiene. Tieto prednášky nám pripravila kvalifikovaná pani lektorka zo spoločnosti  MP Education. Dievčatám aj chlapcom beseda “ Dospievam alebo život plný zmien ”umožnila lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými práve prechádzajú.

FOTO