Pasovanie prvákov

pasov2023V stredu dopoludnia, dňa 18.01.2023 sa v našej škole vo veľkej telocvični uskutočnila slávnostná „PASOVAČKA PRVÁKOV.“ Na nej boli naši najmladší žiaci prijatí medzi školákov. Pod vedením p. učiteliek Mgr. A. Kubrickej a Mgr. J. Kukučovej si prváčikovia pripravili krátky program pre rodičov i starých rodičov. Predviedli im všetko, čo sa za tie tri mesiace  v škole naučili - recitovali, spievali, tancovali, písali. Potom už nasledovalo samotné pasovanie pánom riaditeľom, ktoré bolo spojené s odovzdávaním pasovacieho listu. Nakoniec žiaci zložili spoločný sľub, a tak sa stali plnohodnotnými žiakmi našej školy. 

FOTO