Oslava 50. výročia školy

50malaPísal sa 30. marec 1974, keď sa prvýkrát otvorili brány našej školy za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva a ďalších významných hostí.  Vo štvrtok 25. 4. 2024 sme si pripomenuli 50. výročie tejto historickej udalosti. Pozvanie prijali viacerí hostia z obce a z okolia. Oslavy začali o 10. hodine v Kultúrnom dome Čachtice príhovorom pani starostky Ing. Eriky Ondrejkovej.  Žiaci si pod vedením svojich pedagógov pripravili bohatý kultúrny program. Nechýbali scénky, tance, básne a premietal sa aj dokumentárny film. Celé podujatie moderovala p. učiteľka Mgr. Alena Kubrická.  Po dvojhodinovom vystúpení nasledoval slávnostný obed v školskej jedálni a prehliadka školy. 

FOTO