Obrázky môjho kraja

obr2023V rámci hodín výtvarnej výchovy II. stupňa sme sa ku koncu školského roka zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „ Obrázky môjho kraja“. 

Túto súťaž organizovalo Trenčianske osvetové centrum  pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923).  Určená bola pre materské, základné a základné umelecké školy z Trenčianskeho kraja.

Úspešnou sa v kategórií 2. stupeň základných škôl stala Hanka Holodňáková z 9.A triedy, ktorá bola ocenená za svoju kresbu perom s názvom Čachtický hrad.

Vernisáž spojená s udeľovaním cien sa uskutočnila 24. 6. 2023 o 15:00 priamo na Holubyho chate na Veľkej Javorine, kde si môžete ešte nejaký čas pozrieť výstavu víťazných diel.

Hanke blahoželáme a prajeme jej ešte veľa úspechov v umeleckej tvorbe.

FOTO