Mikuláš

mik2022Na našu školu zavítal opäť Mikuláš. Prišiel so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertom. Pre všetkých žiakov našej školy priniesol sladké potešenie. Žiaci na 1.stupni obdarili Mikuláša peknou pesničkou či básničkou. Rozlúčil sa a veríme, že k nám zavíta znova o rok.

FOTO