Kyberšikana a sexuálni predátori

kyb2022Dňa 18.11. žiaci 8. a 9.ročníka absolvovali prednášku s názvom Kyberšikana a sexuálni predátori. Na prednáške sa žiaci dozvedeli, čo všetko je kyberšikana a ako sa voči nej môžu brániť. Dozvedeli sa i to, kto je sexuálny predátor, ako manipuluje svoju obeť prostredníctvom lichôtok či darčekov. Pozreli sme si náučné videá zo stránok zmudri.sk a zodpovedne.sk, ktoré žiakom poskytli konkrétne informácie o tom, ako sa bezpečne správať pri používaní internetu. Dúfajme, že informácie, ktoré žiaci získali na prednáške, budú vedieť využiť aj v reálnom živote.

FOTO