Krúžok Poznaj, skúmaj, chráň

kr2022V jesenných mesiacoch sme sa v našom krúžku zamerali na poznávanie a rozlišovanie drevín v okolí školy, trénovali sme prácu s mikroskopom a prípravu vlastných preparátov. Neskôr sme sa v učebni chémie začali oboznamovať s laboratórnymi pomôckami, učili sa s nimi pracovať a vyskúšali sme si niektoré laboratórne metódy.

FOTO