Kreslenie srdiečok

srDňa 1.6.2022 sme sa zapojili do krásnej výzvy. Naša škola v spolupráci s Enjoy Hearts, Gymnáziom M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom a Múzeom rekordov Pelhřimov sa pokúsila o rekord v počte nakreslených srdiečok pre žiakov, študentov a pedagógov v celej Českej republike. Do výzvy sa zapojili žiaci II. stupňa, ale aj  2.A a 2.B. Našou úlohou bolo nakresliť, čo najviac srdiečok. Boli sme veľmi úspešní, podarilo sa nám spoločne nakresliť až 140 908 srdiečok. Na vyhodnotenie rekordu sa ešte len čaká, ale veríme že sme to zvládli.

FOTO