Havarijný stav v telocvični je odstránený

Vedenie školy Vám oznamuje, že havarijný stav v telocvični je odstránený a telocvičňu je možné opäť využívať na športové aktivity.

Ďakujeme