Gazdovský dvor

gd2022Dňa 20.05.2022 (piatok) sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili výchovno-vzdelávacieho podujatia v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť kultúru stravovania a spôsoby prípravy stravy. Žiaci si za pomoci lektorov uvarili lekvárové perky a upiekli v chlebovej peci posúchy. Po dobre vykonanej práci sa zabavili tancom a piesňami. Deti si z podujatia odniesli veľa nových informácií a pekných zážitkov.

FOTO