Deň narcisov

nar2023Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 20. apríl 2023 za Deň narcisov.

Je to už 27. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.

Žiaci našej školy označení v bielych tričkách s logom a znakom narcisu ako dobrovoľníci budú chodiť po obci a za dobrovoľné finančné príspevky pripínať malé žlté narcisy.

Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Veríme, že aj vy prispejete, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a pripnutím si žltého narcisu im vyjadríte spolupatričnosť a podporu.

Všetky vyzbierané peniaze budú zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Za pomoc a podporu ďakujeme!

žiaci a zamestnanci ZŠ ŠST Čachtice

Vyzbierali sme spolu 1396,40 €. 

Ďakujeme

FOTO