Cesta k povolaniu

pov202210.10. a 12.10. 2022 sa naši deviataci zúčastnili preventívneho programu „Cesta k povolaniu.“ Túto aktivitu sme realizovali v spolupráci s pani riaditeľkou CPPPa P Nové Mesto nad Váhom Mgr. Janou Klbíkovou. Poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie trvalo 4 vyučovacie hodiny a žiaci získali informácie o úrovni svojich vedomostí, schopností, zručností a profesijných predpokladoch, ktoré sú dôležité pri budúcom uplatnení na trhu práce.

FOTO