Biologická olympiáda

biookr14.februára 2023 sa na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii 8.,9. ročník. Z každej školy sa mohli zúčastniť dvaja žiaci, víťazi školského kola. Našu školu reprezentovali Martina Glacová a Karolína Peniaková z 8.ročníka. Riešili úlohy, ktoré boli rozdelené do troch častí. Témou praktickej časti bola veľmi zaujímavá molekulárno-genetická úloha – izolácia DNA z plodu banánu. V ďalšej, teoretickej časti, si žiaci overili svoje rozšírené znalosti učiva a posledné úlohy boli zamerané na aplikáciu vedomostí.

 Obidve naše žiačky boli pri riešení veľmi úspešné. Martinka Glacová získala 2.miesto s postupom do krajského kola a Karolínka Peniaková 8.miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

FOTO