Trieda 9.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Surmanová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 9