Trieda 8.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Fraňová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 8