Trieda 8.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Kerak
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 8