Trieda 7.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Miškufová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 7