Trieda 6.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Halienková
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 6