Trieda 6.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Alena Naďová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 6