Trieda 5.B

  • Triedny učiteľ: Mgr. Martin Jančiček
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 5