Trieda 5.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Dušana Bradáčová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 5