Trieda 4.A

  • Triedny učiteľ: Mgr. Martina Sulová
    Zástupca triedneho učiteľa:
    Ročník: 4